x
VÒNG QUAY MAY MẮN

Chương trình áp dụng trong 3 ngày từ 8/3 đến hết ngày 10/3

Mỗi số điện thoại có 1 lượt quay duy nhất.

Chương trình không áp dụng cùng các chương trình khuyến mãi khác.

x
VÒNG QUAY MAY MẮN

Chương trình áp dụng trong 3 ngày từ 8/3 đến hết ngày 10/3

Mỗi số điện thoại có 1 lượt quay duy nhất.

Chương trình không áp dụng cùng các chương trình khuyến mãi khác.